ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc05992420210204134201