ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องด้วย เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายนของทุกปี มักเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมบ่อยครั้งกว่าช่วงอื่น จึงแจ้งแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงการการเกิดอัคคีภัย การจัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือนให้ปลอดจากวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง การเลือกใช้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มี มอก. จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัยไม่วางใกล้แหล่งความร้อน วัสดุติดไฟง่าย เพิ่มการระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่จุดยากันยุง หรือธูปเทียนโดยไม่มีคนดูแล ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งในบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่าย สำหรับสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระงับแหตุเพลิงไหม้โดยให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆให้ชัดเจน อย่าล็อคทางเข้าออกทุกทาง และควรมีทางออกฉุกเฉินโดยเฉพาะ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั้งกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น