ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตู้รวบรวมขยะพร้อมข้อความ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x50x200 ซม. พร้อมภาชนะรองรับ จำนวน 2 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตู้รวบรวมขยะพร้อมข้อความ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x50x200 ซม. พร้อมภาชนะรองรับ จำนวน 2 ชุด