ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้ดซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื้่อการป้องกีันตนเอง จำนวน 6 รายการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น