การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น