Day: ธันวาคม 7, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปี 2566 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปี 2566 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 1 รายการ