Day: พฤศจิกายน 23, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่) จำนวน 1 เครื่อง