Day: พฤศจิกายน 22, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดถนน เพื่อวางท่อระบายน้ำลอดถนนใหม่ หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดถนน เพื่อวางท่อระบายน้ำลอดถนนใหม่ หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด) หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด) หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนติดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 3 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนติดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 3 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor)

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor)