Day: กันยายน 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 เครื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายถือปริ้นท์สติ๊กเกอร์ลงฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับ เรื่องรณรงค์งดสูบบุหรี่ จำนวน 12 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายถือปริ้นท์สติ๊กเกอร์ลงฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับ เรื่องรณรงค์งดสูบบุหรี่ จำนวน 12 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง

21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง