Day: กันยายน 5, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

โครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการการจัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี​ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานโดยบูรณาการการจัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนตามโครงการฯ ในจังหวัดนครปฐม ทั้งคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และผ่านทางเว็บไซต์

บัตรสวัสดิการฯ_page-0003 (1)