Day: กันยายน 2, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด 1.2*3.0 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด 1.2*3.0 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ขนาด 1.2*2.4 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ขนาด 1.2*2.4 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน