Day: สิงหาคม 11, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โรลไฟ 20 เมตร จำนวน 2 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โรลไฟ 20 เมตร จำนวน 2 อัน

ด้วยโครงการชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นประกอบกับมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องและกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า จะมีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่นครปฐมเพิ่มขึ้น

ด้วยโครงการชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นประกอบกับมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องและกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า จะมีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่นครปฐมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตร เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง เตรียมของใช้ที่จำเป็น ของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย น้ำท่วมไม่ถึงและเตรียมความพร้อมย้ายสัตว์ไว้ในที่ปลอดภัย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แจ้งเตือนชลประทาน