Day: มิถุนายน 3, 2022

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสาามควายเผือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามควายเผือก ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสามกะบือเผือก

 

กิจกรรมร่วมพธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์พระปฐมเจดีย์

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสาามควายเผือก มอบหมายให้นายอุรุพงศ์ แตงเทศ พร้อมข้าราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก ร่วมพธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม