Day: พฤษภาคม 31, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน