Day: พฤษภาคม 12, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดของถนน​ที่มีน้ำท่วมขัง​ในบริเวณพื้นที่​ ม.7

นายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรีเมืองสามควาย​เผือก​ พร้อม​นายอุรุพงศ์​ แตงเทศ​ รองนายกเทศมนตรี​ ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดของถนน​ที่มีน้ำท่วมขัง​ในบริเวณพื้นที่​ ม.7​ ทั้งนี้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่​ #มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเพื่อสามควายเผือก

ร่วมกันปลูกต้นไม้​ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก​ นำโดย​ นายสุเทพ​ เถลิงศักดา​เดช​ นายก​เทศมนตรี​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ผู้นำชุมชน​ พนักงานเจ้าหน้าที่​ ร่วมกันปลูกต้นไม้​ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ​ เพื่อตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าบำรุงรักษาต้นไม้ #เพิ่มพื้นที่สีเขียว 🌱🌲🌳

 

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน