Month: พฤษภาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณหนองไผ่ล้อม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณหนองไผ่ล้อม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก หมายเลขครุภัณฑ์ XXXXXXXXXXX

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก หมายเลขครุภัณฑ์ XXXXXXXXXXX

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเร่งการตกตะกอน) จำนวน 1500 กิโลกรัม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเร่งการตกตะกอน) จำนวน 1500 กิโลกรัม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดสติ๊กเกอร์ (ขนาด 50×150 ซม.) จำนวน 2 ป้าย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดสติ๊กเกอร์ (ขนาด 50×150 ซม.) จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ