Month: มีนาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฯ

จังหวัดนครปฐมประชาสัมพันธ์การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฯ ในวันที่ 1 เม.ย.65 เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การขนส่งทางราง

การรณรงค์”หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

จังหวัดนครปฐมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน”หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

รณรงค์หยุดข้ามทางม้าลาย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ๋อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1,2

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ๋อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1,2

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราชการผ่านอีเมลกลางของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราชการผ่านอีเมลกลางของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศใช้อิเมลกลาง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม จำนวน 7 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 50 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 50 คน