Day: กุมภาพันธ์ 22, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) จำนวน 2 รายการ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่ ม.2 ระยะ 0,3,7 เพื่อความปลอดภัย #เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ 🦟🦟