Day: กุมภาพันธ์ 11, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายกฤษณะ จาคีไพบูลย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายกฤษณะ จาคีไพบูลย์

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายทีมงานประปา กองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ำแตกบริเวณ หมู่ที่ 1

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้กักตัวโควิด-19 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น #ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ ร่วมด้วยช่วยกัน

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พันเอกทวี โฆษิตสุคต รองนายกเทศมนตรี รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 45 โหล จาก ตัวแทน คุณเยาวลักษณ์ กิจสวัสดิ์ ม.1 เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด19 #ขอขอบพระคุณผู้สนันสนุนทุกท่านครับ