Month: กุมภาพันธ์ 2022

ทำความสะอาด​เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานการณ์โควิดที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง

นายสุเทพ เถลิง​ศักดา​เดช นายกเทศมนตรีตำบลสามควายเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันล้างทำความสะอาด​เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานการณ์โควิดที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง #ร่วมด้วยช่วยกันผ่านวิกฤตโควิด19 #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง

นายสุเทพ เถลิง​ศักดา​เดช นายกเทศมนตรีตำบลสามควายเผือก นำทีมเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในสถานการณ์​โควิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขอให้ทุกคนปลอดภัย ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายนายธนากร จำปาทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายนายธนากร จำปาทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสุเชาว์ บัวคลี่ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสุเชาว์ บัวคลี่ จำนวน 1 อัตรา

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่ ม.2 (รอบที่ 3) ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย #เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ 🦟🦟

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในสถานการณ์​โควิด -​19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม #เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

นายสุเทพ เถลิงศักดา​เดช​ นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)​ ด้านพลังงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ณ บุศยารีสอร์ท ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม