Day: มกราคม 12, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ได้เผยแพร่กิจกรรมในการนิเทศและติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ได้เผยแพร่กิจกรรมในการนิเทศและติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก โดยมีนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก และ พ.อ.ทวี โฆษิตสุคต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก พร้อมคณะให้การต้อนรับ