Day: พฤศจิกายน 29, 2021

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือก ขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือกขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชนทุกกลุ่มวัยที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ระเวลาเกิน 2 สัปดาห์ เชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป