Day: ตุลาคม 11, 2021

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1/2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก