Day: กันยายน 29, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลังเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลังเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ซ เจดีย์บูชา ตั้งแต่ร้านเป็ดย่างสมทรงถึงสี่แยกร้านค้าบ้านนายหัด สุวรรณดี หมู่ที่ 4