Day: กันยายน 22, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำแบบยาว ขนาด 9.5 นิ้ว) จำนวน 7 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำแบบยาว ขนาด 9.5 นิ้ว) จำนวน 7 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ซ.เจดีย์บูชา ตั้งแต่ร้านเป็ดย่างสมทรงถึงสี่แยกร้านค้าบ้านนายหัด สุวรรณดี หมู่ที่ 4