Day: กันยายน 17, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบการตกตะกอน Jar Tester แบบ 6 ใบพัด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบการตกตะกอน Jar Tester แบบ 6 ใบพัด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ซ เจดีย์บูชา ตั้งแต่ร้านเป็ดย่างสมทรงถึงสี่แยกร้านค้าบ้านนายหัด สุวรรณดี หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความขุ่น จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความขุ่น จำนวน 1 เครื่อง