ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน ขนย 166 นครปฐม และ 1กฎ 5766 นครปฐม จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน ขนย 166 นครปฐม และ 1กฎ 5766 นครปฐม จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน บริเวณที่ดินนายกมล ศรีอินทร์สุทธิ์ หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน บริเวณที่ดินนายกมล ศรีอินทร์สุทธิ์ หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 (ขนาด 1.20*2.50 เมตร พร้อมเจาะตาไก่, ฝังเชือก) จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 (ขนาด 1.20*2.50 เมตร พร้อมเจาะตาไก่, ฝังเชือก) จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน (หมายเลขทะเบียน ขนย 166 และ 1กฎ 5766) จำนวน 8 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน (หมายเลขทะเบียน ขนย 166 และ 1กฎ 5766) จำนวน 8 รายการ

 

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ