ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 แกลลอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 แกลลอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor)

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนติดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 3 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนติดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 3 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน 1 ถัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน 1 ถัง