กิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก ชั้น 3 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งการศึกษา พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง

การส่งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายกสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 เครื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสาามควายเผือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามควายเผือก ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสามกะบือเผือก

 

กิจกรรมร่วมพธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์พระปฐมเจดีย์

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสาามควายเผือก มอบหมายให้นายอุรุพงศ์ แตงเทศ พร้อมข้าราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก ร่วมพธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายกสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง

 

กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศบาลเมืองสามควายเผือก พร้อมด้วยคณะผูู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งการศึกษา พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง

ประชุมประสานแผนร่วมกับ​ อบจ.​ สจ.​ และอปท.ต่างๆในเขตอำเภอเมือง​

เทศบาลเมืองสามควายเผือก​ นำโดย​ นายสุเทพ​ เถลิง​ศักดา​เดช​ นายกเทศมนตรี​ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองนครปฐม​ ดำเนินการจัดประชุมประสานแผนร่วมกับ​ อบจ.​ สจ.​ และอปท.ต่างๆในเขตอำเภอเมือง​ เพื่อประสานโครงการที่เกินศักยภาพ​ เข้าสู่แผนระดับจังหวัดต่อไป

ร่วมกันปลูกต้นไม้​ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก​ นำโดย​ นายสุเทพ​ เถลิงศักดา​เดช​ นายก​เทศมนตรี​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ผู้นำชุมชน​ พนักงานเจ้าหน้าที่​ ร่วมกันปลูกต้นไม้​ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ​ เพื่อตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าบำรุงรักษาต้นไม้ #เพิ่มพื้นที่สีเขียว 🌱🌲🌳

 

เปิดด่านชุมชน จุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์​ ปี2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิง​ศักดา​เดช ​นายก​เทศมนตรี​ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำบลธรรมศาลา จิตอาสา ร่วมกันเปิดด่านชุมชน จุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์​ ปี2565 #ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ