กิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

บริษัทโตโยต้านครปฐม (ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในตำบลสามควายเผือก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 บริษัทโตโยต้านครปฐม (ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในตำบลสามควายเผือก จำนวน 150 ถุง เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือกร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์ไสว แช่มลำเจียกผู้กำกับการ สภ.สามควายเผือก กำนัน วีระ อ่ำทรัพย์ กำนันตำบลสามควายเผือก ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครง ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

พร้อมด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลสามควายเผือก

วันอังคาร์ที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอนันต์ นิ่มปุณญกำพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง ให้นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลสามควายเผือก

 

บริษัทโตโยต้าท่าจีนผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตำบลสามควายเผือก

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร และนายอนันต์ นิ่มปุณญกำพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากบริษัทโตโยต้าท่าจีนผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด