ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

แผ่นพับการสรรหาปราญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2566

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

แผ่นพับการสรรหาปราญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2566

กำหนดการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมว #ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้แล้ว**
#ให้มารับวัคซีนดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดมานี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์พระบูชา ” สมเด็จองค์ปฐม” พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554

ประชาสัมพันธ์พระบูชา ” สมเด็จองค์ปฐม” พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554

7326732

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน doc07956220220721114355
doc07956320220721114406

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กรมกิจการผู้สูงอายุ มติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ 100 บาท 6 เดือน Û ช่วงอายุ อัตราเพิ่ม (บาท) ครั้งที่ 2565 กรกฎาคม 2565) 60 69 ครั้งที่2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันที่ 100บาท (ต่อคน ต่อเดือน) ครั้งที่ สิงหาคม 2565 70 400บn 79 วันที่ กันยายน 2565 100บาท 150บาท (ต่อคน/ต่อเดือน) 80 100บาn 600บาท 150บาท 200บาn (ต่อคน/ต่อเดือน 150บาn 800บาn 90 ปีขึ้นไป 250บาท (ต่อคน ต่อเดือน) 200บาท 200บาn 1,000บาn 250บาn 250บาn"

 

ครม.อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน
ครม.อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ปี 65 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน เป็นวงเงินประมาณ 8,300 ล้านบาท โดยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเดือนละ 100-250 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
1. อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม “ช่วงอายุ”
– อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน
– อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน
– อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน
– อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
2. แผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)
– ครั้งแรก 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง)
– ครั้งที่สอง 19 ส.ค.65 สำหรับ ส.ค.65
– ครั้งสุดท้าย 19 ก.ย.65 สำหรับ ก.ย.65

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมแจ้งหนังสือให้เทศบาลเมืองสามควายเผือกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมแจ้งหนังสือให้เทศบาลเมืองสามควายเผือกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำและข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลเมืองสามความเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชน รวมถึงกีดขวางการจราจรที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา เนื่องจากเหตุฝนตกหนักและมีลมกรรโชกแรงเมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลสามควายเผือก