ข่าวประชาสัมพันธ์

วันล้างมือโลก 15 ตุลาคมของทุกปี

วันล้างมือโลก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม เพื่อป้องกันโรคติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้จัดสรรโครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 10ขวา 5ซ้าย อนุมัติงบประมาณโดย นายกจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

การเผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

เทศบาลเมืองสามควายเผือก เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  กฎบัตร

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ช่วงวันที่ 17 -21 กันยายน 2565

2697 ป้องกัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้จัด “โครงการพาณิชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน Lot.20 ปี 2565 โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองสามควายเผือก ด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้จัด “โครงการพาณิชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน Lot.20 ปี 2565 โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ โดยจะมาตั้งจุดจำหน่าย ณ เทศบาลเมืองสามควายเผือก ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนตามโครงการฯ ในจังหวัดนครปฐม ทั้งคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และผ่านทางเว็บไซต์

บัตรสวัสดิการฯ_page-0003 (1)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ด้วยเทศบาลเมืองสามควายเผือก จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก โดยจะมีการสร้างสถานการณ์ไฟไหม้และเกิดเพลิงไหม้สมมุติที่สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก ในระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. เทศบาลฯจึงขอประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบและไม่เกิดความตื่นตระหนก และเกิดความวุ่นวายในวงกว้าง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

กำหนดการ กำหนดการซ้อมแผนป้องกัน ปี 2565

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ