ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองสามความเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชน รวมถึงกีดขวางการจราจรที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา เนื่องจากเหตุฝนตกหนักและมีลมกรรโชกแรงเมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลสามควายเผือก

ประชาสัมพันธ์ “บริการแจ้งเตือนภัย” ฟีเจอร์ใหม่ บนแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) @1784DDPM จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอเชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

ข่าววิทยุ สสช. ครั้งที่ 16-เรื่องโครงการสธอ65
ข่าววิทยุ สสช. ครั้งที่ 16-เรื่องโครงการสธอ65

 

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc07784120220615153814
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….

วันไข้เลือดออกอาเชียน 15 มิถุนายน ของทุกปี

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเชียน 15 มิถุนายน ของทุกปี

การส่งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายกสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 เครื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย

วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน ของทุกปี

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day หรือวันไข้เลือดออกอาเซียน ภายใต้ประเด็นรณรงค์ คือ “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” (ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลายคนต้องหยุดอยู่กับบ้าน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19 แนะยึดมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค​
#ร่วมกันรณรงค์​เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์​ยุงลาย
ดูข้อมูลเชิงลึก
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์