ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1/2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
1.กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
2.ข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การมอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การมอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3434-0015

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ วัดสามกระบือเผือก

📢📢📢 ประกาศ 📢📢📢 ประกาศ 📢📢📢

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ออกหน่วยฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ แอสต้า ซิโนแวค ณ วัดสามกระบือเผือก ใน วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-15.00 น.

เฉพาะผู้ที่มีชื่อตามบัตรประชาชน พื้นที่ ตำบลสามควายเผือก , ตำบลทุ่งน้อย , เขตพื้นที่ของ รพสต.อ้อยอีเตี้ย , เขตพื้นที่ของ รพสต.บ่อพลับ ,
เขตพื้นที่ของ รพสต.บ้านต้นสำโรง

กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 19 – 59 ปี จะได้รับวัคซีนเข็มแรก ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสต้า

กลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์

1 .ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2505)

2. หญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป

3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม โรค ดังนี้
– โรคหัวใจและหลอดเลือด
– โรคไตเรื้อรังระยะ 5
– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคเบาหวาน
– โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
– โรคทางเดินทางใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ โรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี
– โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

4.เด็กอายุ 12 – 18 ปี และเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้
– โรคอ้วน (ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ หนักมากกว่า 70 กิโลกรัมขึ้นไป)
– โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
– โรคหัวไจและหลอดเลือค โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคมะเร็งและกาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
– โรคเบาหวาน
– กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีกาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

หลักฐาน/สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน

1.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / ของผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค / ของหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรของด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค

3. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมุดฝากครรภ์ (สีชมพู) เอกสารใบรับรองแพทย์ หรือ ประวัติการรักษา
หรือ นำซองยาและยาประจำตัวซึ่งปรากฎชื่อผู้ป่วยและ โรงพยาบาลที่รักษา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดฉีควัคซีน

สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564
😷ผู้ป่วยรายใหม่ 389 ราย
😷ผู้ป่วยสะสม 18, 632ราย

🌎สัญชาติ
ไทย 379 ราย
ต่างชาติ 16 ราย
⭕เสียชีวิตสะสม 207 (+12)ราย

📎ลำดับผู้ป่วยรายอำเภอ
1️⃣อำเภอกำแพงแสน 132 ราย
2️⃣อำเภอดอนตูม 73 ราย
3️⃣อำเภอนครชัยศรี 47 ราย
4️⃣อำเภอพุทธมณฑล 37 ราย
5️⃣อำเภอสามพราน 33 ราย
6️⃣ อำเภอเมือง 29 ราย
7️⃣อำเภอบางเลน 20 ราย
⭕นอกจังหวัด 18 ราย
⭕เรือนจำ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
🩺เอกสารอื่น ถ้ามีจะเพิ่มให้ภายหลัง ใต้โพสต์นี้

ที่มา : เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2564

7 สิงหาคม 2564
สถานการณ์จังหวัดนครปฐม
😷ผู้ป่วยใหม่ 578 ราย
😷ในเรือนจำ 240 ราย
🌏สัญชาติ
ไทย 551 ราย
อื่นๆ 27 ราย
😷ผู้ป่วยสะสม 17,177 ราย
📎เสียชีวิตสะสม 189(+10)ราย
อำเภอที่พบผู้ป่วย
เรียงตามลำดับ ดังนี้
1️⃣อำเภอสามพราน 265 ราย
2️⃣อำเภอบางเลน 91 ราย
3️⃣อำดภอเมือง 71 ราย
4️⃣อำเภอนครชัยศรี 58 ราย
5️⃣อำเภอพุทธมณฑล54 ราย
6️⃣อำเภอดอนตูม 7 ราย
7️⃣อำเภอกำแพงแสน 5 ราย
⭕️​นอกจังหวัด 21 รายท
⭕ในเรือนจำ 240 ราย
📎เอกสารอื่นๆจะเพิ่มเติมภายหลังใต้โพส​ต์นี้
ที่มา :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564
สถานการณ์จังหวัดนครปฐม
😷ผู้ป่วยใหม่ 781 ราย
😷ในเรือนจำ 89 ราย

🌏สัญชาติ
ไทย 731 ราย
อื่นๆ 50 ราย

😷ผู้ป่วยสะสม 16,359 ราย
📎เสียชีวิตสะสม 179(+3)ราย
อำเภอที่พบผู้ป่วย
เรียงตามลำดับ ดังนี้
1️⃣อำเภอบางเลน 224 ราย
2️⃣อำเภอสามพราน211 ราย
3️⃣อำดภอกำแพงแสน 187 ราย
4️⃣อำเภอดอนตูม 66 ราย
5️⃣อำเภอพุทธมณฑล39 ราย
6️⃣อำเภอเมือง 26 ราย
7️⃣อำเภอนครชัยศรี 9 ราย
⭕️​นอกจังหวัด 19 ราย
⭕ในเรือนจำ 89 ราย

ที่มา :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองสามควายเผือกพร้อมให้บริการผู้สูงอายุที่ต้องการเดินทางรับวัคซีน

ในวันนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ม.ค.2505 หรือ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนระบุพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม ให้นำบัตรประชาชนไปขอรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าซิเนก้าในเวลา 08.00-15.30 น.ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
หากผู้สูงอายุท่านใดต้องการไปรับวัคซีนดังกล่าวแต่ไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางสามารถโทรติดต่อให้เทศบาลเมืองสามควายเผือกรับส่งได้ในเวลาที่กำหนด
>>>ขอให้ผู้สูงอายุนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย<<<
👵กรุณาทำใบยินยอมฉีดวัคซีนล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วของท่าน