ไม่มีหมวดหมู่

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก-สมัยสามัญ-สมัยแรกปี-65

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก-สมัยสามัญ-สมัยที2-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 50 ชุด

>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (อำนวยการ)

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานสาธารณสุข

นักบริหารงานการศึกษา