นางสาว รัตนาภรณ์ สายบุญจันทร์

ตอบกระทู้

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • เพื่อตอบกลับ: ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด #19136

  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาและบิดาหรือผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 4.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงิน …

  เพื่อตอบกลับ: ใบอนุญาต #19134

  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาทะเบียบ้าน

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)