Day: มีนาคม 9, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส

ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2564

เนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเกิดขึ้น และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ใน   ที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด งดใช้เครื่องใช้ฟ้า โทรศัพท์มือถือและไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าซึ่ง จะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า นอกจากนี้ ในขณะเกิดพายุฤดูร้อน จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ขับขี่ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูง ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ 2-3 เท่า และเปิดไฟหน้าเพื่อให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน หากทัศนวิสัยแย่มากจนไม่สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้า ไม่ควรฝืนขับฝ่าพายุฝน ให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยจากสิ่งของปลิวใส่ ไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ เพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับรถได้

เทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อม และระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 147 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 147 คน