โครงการ Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนตำบลสามควายเผือก ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดหญ้าริมถนนและดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ ม.6 ต.สามควายเผือก ตามโครงการ Big Cleaning Day