โครงการ แม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก(วันแม่แห่งชาติ)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จัดโครงการ แม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก(วันแม่แห่งชาติ)