โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 3923569 งานพัฒนาชุมชนค่ะ