โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดสามกระบือเผือก

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดสามกระบือเผือก