โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้จัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตำบลสามควายเผือก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”