แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ร่วมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี