เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่