เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนในพื่นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติไทย

เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนในพื่นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พระษา ๒๘ กรกฎาคม 2561 นับเป็นมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดนครปฐมจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม