อบต.สามความเผือกร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และที่ดินจังหวัดนครปฐมเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถมดิน

อบต.สามความเผือกร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และที่ดินจังหวัดนครปฐมเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถมดิน ซึ่งสามารถยุติและตกลงกันได้เรียบร้อยเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย