องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกชลประทาน ม.3 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกชลประทาน ม.3 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน