องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ใช้วัสดุจากโฟม หันมาใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ใช้วัสดุจากโฟม หันมาใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายแทน  และช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภท ก่อนทิ้ง เป็นการลดโลกร้อน ลดขยะ และลดมลพิษคะ