สำนักอนามัยสิงแวดล้อม กรมอนามัย และองค์การบริหารส่วนตำบลสามควาเผือกขอเชิญชวนประชาชนช่วยลดพลาสติด……ได้ที่ทำงาน

สำนักอนามัยสิงแวดล้อม กรมอนามัย และองค์การบริหารส่วนตำบลสามควาเผือก ขอเชิญชวนประชาชนช่วยลดพลาสติด……ได้ที่ทำงาน ตามรูปข้างล่าง