วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมาชิกสภาฯ หน่วยงานราชการ/เอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 @ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

30