มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ร่วมรายการโดย : พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#เลือกตั้งเทศบาล​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​