ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก

กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม อบต.สามควายเผือก ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก พร้อมทั้งวิธีการดูเเลตนเอง บุตร หลาน ของท่าน หากพบอาการผิดปกติ สงสัยเป็นโรคให้ปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที